دولت پزشكيان را زمين نزنيد ايران‌زمين مي‌خورد

پس از حضور آگاهانه و مسوولانه مردم خصوصا در دور دوم انتخابات رياست‌جمهوري و انتخاب آقاي دكتر پزشكيان فضاي بسيار خوبي در كشور ايجاد شده و خصوصا اينكه مردم اميدوار شده‌اند. اميدي كه واقعا با خون جگرحاصل شد. بیشتر كساني كه راي ندادند و غالب كساني كه مردد بودند اين دغدغه را داشتند و همچنان دارند كه با انتخابات جديد چيزي تغيير نمي‌كند و نمي‌گذارند آقاي پزشكيان كاري بكند. البته اين دغدغه موهوم نيست و مثال‌هاي بسيار براي آن مي‌آوردند و مي‌شود آورد. خوشبختانه اصلاح‌طلبان با همه انتقاداتي كه به وضع موجود داشته و دارند، همواره يا همراه دولت‌ها بوده‌اند يا اگر به امور مختلف انتقاد داشته‌اند هيچ ابزار عملي براي كارشكني در دست نداشته‌اند و انتقادات‌شان از سطح چند روزنامه، سايت و فضاي مجازي تجاوز نمي‌كرد. اما كليت جناح مقابل همواره افزون بر انتقاد و مصونيت در هرگونه حمله به دولت از ابزارهای  بسياري براي ناكام گذاشتن دولت‌هاي مخالف خود برخوردار بوده و هستند. اين معنا كاملا روشن است و نياز به كوچك‌ترين توضيحی ندارد. اكنون هم مي‌توانيم با صراحت بگوييم كه جناح مقابل اگر بخواهد مي تواند از موفقيت دولت جلوگيري به عمل بیاورد. اما اين اميدواري وجود دارد كه با توجه به تجربيات سخت گذشته و آسيب‌هاي عظيم وحدت‌شكن، ساحت سياسي كشور به درجه تازه‌ای از بلوغ سياسي رسيده باشد و همه اختلاف‌ها را زير خط منافع ملي دنبال كند. ما مي‌توانستيم تا قبل از عهد‌شكني نفرت‌انگيز امريكا در برجام (كه متاسفانه برخي را در داخل خوشحال كرد) اين برنامه جامع اقدام مشترك را تثبيت و امكان خروج امريكا از برجام را بسيار سخت و حتي نشدني بكنيم. اگر دولت آقاي روحاني - با همه انتقادهايي كه در زمينه‌هاي ديگر بر آن  وارد است -  در اين زمينه به موفقيت مي‌رسيد، ايران اساسا وارد مرحله بالايي از مصونيت و اقتدار مي شد و حتي در دعواها، تشنج‌ها و انواع كشاكش‌هاي رايج جهان بازسازي و نوسازي ضروري زيرساخت‌هاي كشور بي‌وقفه ادامه پيدا مي‌كرد. بازي تحريم‌ها به هيچ ‌وجه نبايد آغاز مي‌شد و دولت‌ها در هيچ شرايطي نبايد اجازه اين ستم بزرگ را به بيگانگان مي دادند كه متاسفانه بعضا نه‌تنها زمينه تحريم را از بين نمي‌بردند بلكه علنا استقبال نشان مي‌دادند و اين به تمام معنا يك فاجعه بود و  خدا مي‌داند كي بتوانيم كاملا از شرش خلاص بشويم! تحريم‌ها و استمرار آنها از يك زاويه از يك جنگ تحميلي بدترند چرا كه آنها مي‌زنند و ما نمي‌توانيم پاسخ بدهيم. خدا مي‌داند از ستم تحريم‌ها چه تعداد از خانواده‌هاي ايراني به خاك سياه نشستند و حتي از فقر حاصل از آن چه تعداد به طرق مختلف جان باخته‌اند. تحريم‌ها جنگي ويرانگر و ستمكارانه است و فقط صدا ندارد. اكنون كه آقاي پزشكيان براي كار و برداشتن فشارها از دوش مردم راي آورده است به دلايل متعدد امكان بالايي براي موفقيت دارد. اگر همه اركان نظام كمكش كنند و قاطعانه جلوی هر گونه كارشكني را بگيرند. وي رسما گفته است كه براي دعوا نيامده، بارها تاكيد كرده است كه درپي اجراي سياست‌هاي كلي مدون شده نظام است و بر اين اساس حتي چهره‌هاي برجسته‌اي از اصولگرايان از او حمايت كردند. او در مناظره‌هاي تلويزيوني براي افزايش راي‌هاي خود هرگز تند نرفت، نيش و كنايه نزد، نفرت ايجاد نكرد و اخلاق را فرو نگذاشت. آقاي دكتر پزشكيان بارها با صراحت تاكيد كرد بدون انسجام داخلي امكان موفقيت در هيچ عرصه‌اي خصوصا در عرصه‌هاي بين‌المللي وجود ندارد. اين عزم و بلوغ سياسي واقعا بايد مورد استقبال همه‌جانبه قرار بگيرد تا حداقل گامي بلند در رفع مشكلات برداشته شود. ما اين عيب را كجا ببريم كه در بيرون داعيه‌هاي بسيار داريم ولي در درون مرتبا علاوه بر تضعيف و تخريب يكديگر به كشتي كه در آن نشسته‌ايم هم خسارت وارد مي‌كنيم!؟ آري مخالفان دولت آقاي پزشكيان از همين امروز هم مي‌توانند آثار عدم موفقيتش را نشان بدهند! مي‌توانند به مردم اين پيام را برسانند كه هيچ چيز تغيير نكرده است و اميدواري و اقدام مسوولان‌شان در انتخابات عبث بوده است. مي‌توانند براندازان را اميدوار سازنند كه همچنان بر حجم تبليغات زهرآگين‌شان اضافه و دل ايرانيان را خالي كنند. مي‌توانند با انواع ابزارها و ترفندها و امكانات خود، كاري كنند كه كشور درجا بزند. آنان مي‌توانند دولت آينده را زمين بزنند ولي بدون كوچك‌ترين ترديدي ابتدا خسارت بزرگ را به كشور زده‌اند. اگر آقاي پزشكيان خداي ناكرده شكست بخورد شخصا چيزي از دست نداده است ولي ديگر امكان جلب مشاركت مردم در انتخابات با هزار قسم و آيه وجود نخواهد داشت. عدم شركت نسبت عظيمي از مردم در انتخابات خطر كوچكي نبوده و نيست. قطعا ديگر نه كشور و نه مردم توان تحمل كشمكش‌هاي جناحي را ندارند و داستان‌هاي هزار بار تكرار شده همه را خسته كرده است. آقاي پزشكيان با مشي و مرام و سوابقي كه دارد هيچ ‌وجهي از مخالفت حتي از سوي تندروترين اقتدارگرايان را برنمي‌انگيزاند. او واقعا براي كشور يك فرصت است و عدم موفقيتش جبران‌پذير نيست. از هم‌اكنون مي‌توان با گفته‌ها، نوشته‌ها و اقدامات مثبت در راستاي قول‌هايي كه او به مردم داده است نيسم خوش تغيير را به مشام مردم رساند و اميدها را افزايش داد. از هم اكنون مي‌توان پيام تشنج‌زدايي او با جهان را مقرون به صحت كرد و همكاري دولت‌هاي جهان با رييس‌جمهور منتخب را پيش‌خريد كرد. موفقيت پزشكيان موفقيت مردم، موفقيت نظام و موفقيت ايران خواهد بود. اين دولت را زمين نزنيد، اين دولت را گرامي بداريد و بگذاريد به جايي برسيم، غول تورم كنترل شود، تحريم‌ها برطرف شوند و از فشار طاقت‌فرسا بر مردم كم شود. آنگاه تا مي‌توانيم به رويه غلط گذشته بر سر يكديگر بكوبيم! فكر نكنيم كه باز هم مي‌توان با تاييد يك اصلاح‌طلب يا هر انعطافي باز هم مردم اطمينان مي‌كنند و به صحنه مي‌آيند.