لطفا نوكر ما نباشيد رييس‌جمهور باشيد

۱- بالاخره آقاي پزشكيان را بر مسند رياست‌جمهوري نشانديم. ما مردم با كمك هم با سختي فراوان اين كار را كرديم. هزار اما و اگر هم در اين كار بود، اما در نهايت همراه شديم. دوره كردن آنچه گذشت البته به جاي خود، اينكه چرا بخشي از ايرانيان خارج از كشور، علاوه بر تحريم، شيوه فحاشي و استهزا را در پيش گرفتند، پرسش مهمي است كه بايد به دور از فضاي عصبي‌ درباره آن حرف زد.
انتخاب آقاي پزشكيان نتيجه كنش سياسي بخشي از ملت بود، دليل آن هر چه بود، منجر به پيش آمدن فضايي شد كه اميدوارم خير و خوبي براي ملت داشته باشد، در چهارسال پيش‌رو، جايگاه ايران در جهان بازيابي شود، دولت بر حل مسائل داخلي و مشكلات معيشتي و گشايش در وضعيت اقتصادي متمركز شود. معضلات زيست‌محيطي ايران، ناترازي انرژي و وضعيت بسيار خطرناك آب را در سرلوحه كارهاي خودش قرار دهد. اميدوارم گروه بازنده هم چنان‌كه در تبريك‌هاي خود وعده داده‌اند از امروز با نقد منصفانه و دقيق براي حل مشكلات با دولت منتخب همراه شوند.
۲- پيروزي بزرگ اما متعلق به ما بود، به همه ما، اعم از آنان‌كه حامي آقاي جليلي بودند و چه كساني كه به آقاي پزشكيان راي دادند. درباره مردم عادي و راي‌دهندگاني كه دست آخر سرنوشت را تعيين كردند عرض مي‌كنم. در اين دوره، راي دادن امري بسيار شخصي و خصوصي تلقي شد. بحث‌ها بين دو طرف بيشتر مبتني بر ادب و احترام بود. مسوولان و مديراني كه در ستاد آقاي جليلي تهمت‌ها زدند و مردم را دنباله كفر و پسماند ناميدند را فراموش كنيد، آنها را به همت بزرگي كه كرديم به حاشيه رانديم و كار را از آنها ستانديم. عرض من درباره ما مردم عادي، درباره بدنه جامعه است. ايرانيان خارج از كشور - تحريمي‌ها - بعد از سال‌ها زندگي در جوامع دموكراتيك نتوانسته‌اند ادب انتخابات و سنت رواداري را بياموزند، هنوز زبان‌شان به‌شدت آلوده به فحش و ناسزا و تهمت است. صحنه‌هاي شرم‌آوري كه آنها جلوي در سفارت‌خانه‌هاي ايران و مراكز راي‌گيري درست كردند براي هميشه به عنوان نمونه‌اي از ضديت با تمدن و رواداري در تاريخ ما ثبت شد.
در اين ايام بارها با افرادي از طرفداران آقاي جليلي وارد بحث شدم. حتي يك مورد به قطع دوستي و «آنفالو» و «بلاك» ختم نشد. حتي يك‌نفر من را مسخره نكرد. حتي يك‌نفر از آنها به من نگفت كه «نمي‌فهمي». اما در اين چند روز به خصوص در فاصله بين دو انتخابات من از ايرانيان تحريمي خارج از كشور فراوان استهزا و بي‌حرمتي و ناسزا شنيدم.
در اين دوره گام بلندي براي دروني شدن آداب دموكراسي در نهاد مدني - تاريخي ما برداشته شد. ما بيشتر برنامه‌ها را شنيديم، بي‌تعصب‌تر با هم بحث كرديم. همه ما از دو طرف نگران ميهن بوديم و به نام ايران مي‌خواستيم تغييري ايجاد كنيم، به طريقي كه تصور مي‌كرديم بهترين راه موجود است. عمل‌گرايي و واقع بيني، لازمه كنش سياسي است و اين‌بار ديدیم كه هر دوطرف هم عمل‌گرايانه و هم واقع‌بينانه به موضوع نگاه مي‌كردند.


۳- از امروز ما روزنامه‌نگاران وظيفه داريم دولت منتخب و رييس‌جمهور را به دقت زيرنظر بگيريم و نقد كنيم. نقدي آراسته به ادب و مدارا و انصاف. ما بايد حواس‌مان باشد، دوباره عده‌اي دور رييس‌جمهور را با طرح‌هاي فضايي و حرف‌هاي غير عملي نگيرند و موجبات شكست اين دولت و دلسردي مردم را فراهم نكنند. معمولا بعد از انتخابات عده‌اي از فعالان ستادها مي‌مانند و سهم‌شان را طلب مي‌كنند. اميد كه آقاي پزشكيان به دور از تعارف و بدون احساس بدهكاري درباره مناصب و مديران تصميم بگيرند. قطعا انتظار من به عنوان راي‌دهنده اين است كه ايشان افرادي مجرب و متخصص را به كار بگيرند تا بتوانند گره‌ها را باز كنند. در دام شعارهايي مانند جوان‌گرايي و مانند اينها نيفتند كه نتيجه‌اش ويراني و آزمون و خطا به حساب خزانه‌ملي است.
آقاي پزشكيان لطفا نوكر ما نباشيد، لطفا در قامت و در  شأن رييس‌جمهور كشوري با تمدن با‌شكوه تاريخي ظاهر شويد. خواهش مي‌كنم در دفترتان بنشينيد و از طريق سيستم گسترده مديريت كشور از كم و كاستي‌ها باخبر شويد و تصميم بگيريد. شما رييس خيريه دولتي نيستيد كه برويد به روستاها سركشي كنيد و نان و آب مجاني توزيع كنيد. تجربه‌هاي پيشين سفرهاي استاني چندان ثمري نداشتند، پول و سرمايه و وقت گرانبهاي مديريت عالي كشور صرف جمع كردن نامه‌هاي درخواست وام و شغل مي‌شد. شما رييس‌جمهور ما باشيد، شايسته مردمي بافرهنگ. ما از كساني كه خود را نوكر و خدمتگزار ما ناميدند و در وقت عصبانيت خس و خاشاك و پسماند خطاب‌مان كردند سخت آزرده‌ايم. ما آرزوي رييس‌جمهوري را داريم كه وامدار باند و گروه و دسته‌اي نباشد. ايران‌خواه و ايران‌مدار باشد و چهره و رفتار و گفتارش در خور و شايسته مردم و كشور كهن و بافرهنگ ايران باشد.