موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفيف مجازات 1007 نفر از محكومان قضايي

مديركل عفو و بخشودگي قوه‌قضائيه جزئيات عفو و تخفيف مجازات هزار و 7 نفر از محكومان دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، سازمان قضايي نيرو‌هاي مسلح و سازمان تعزيرات حكومتي مشمول عفو مقام معظم رهبري (دامت بركاته) را تشريح كرد. عباسعلي صادقي گفت: همزمان با ميلاد پيامبر اكرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) هزار و 7 نفر از محكومان دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، سازمان قضايي نيرو‌هاي مسلح و سازمان تعزيرات حكومتي مشمول عفو مقام معظم رهبري (دامت بركاته) قرار گرفتند. وي افزود: هزار و 312 فقره پرونده متقاضيان عفو به مناسبت مذكور در كميسيون عفو و بخشودگي قوه‌قضائيه مورد بررسي قرار گرفت كه تعداد هزار و 7 نفر از متقاضيان واجد شرايط عفو يا تخفيف مجازات تشخيص داده شدند كه پس از پيشنهاد به محضر مقام معظم رهبري حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي (دامت بركاته) اين تعداد از متقاضيان مورد عفو رهبري قرار گرفتند. مديركل عفو و بخشودگي قوه‌قضائيه در ادامه بيان كرد: از تعداد هزار و 7 نفر از عفوشدگان، ۲۷۳ نفر محكوم سازمان تعزيرات حكومتي، ۵۲ نفر محكوم سازمان قضايي نيرو‌هاي مسلح و ۶۸۲ نفر از محكومان دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هستند. به گفته صادقي، همچنين از اين تعداد ۹۴۰ نفر مرد، ۶۷ نفر زن هستند كه ۹ نفر زير ۱۸ سال و ۱۹ نفر نيز از اتباع خارجي‌اند.