لوازم كاهش ناآرامي

وضعيت فعلي كشور به نحوي است كه گويي ميان دو لبه قيچي قرار داريم. يك لبه از آن دشمن خارجي از جمله امريكا، متحدان منطقه‌اي آن و رژيم صهيونيستي است. لبه ديگر نيز عوامل وابسته به بيگانه كه مترصد فرصت هستند تا به مطامع غير‌انساني خود برسند. در اين شرايط علاوه بر تمهيدات مسوولان در راستاي توقف تحركات اخير، نيازمند جدا كردن حساب مردم از عوامل سوءاستفاده‌گر و برخورد با كساني هستيم كه قصد داشتند جامعه را به سوي ناآرامي برده و با ايجاد فضاي رعب و وحشت و تخريب اموال عمومي به دولت و نظام آسيب بزنند. در عين حال بايد از مردم انتظار داشت كه براي بيان مطالبات حقه خود در نظامي كه آزادي بيان از جمله فصول قانون اساسي است، اعتراضات خود را در يك فضاي به دور از تشنج مطرح كنند و ديگر شاهد نباشيم كه عوامل بيگانه در صفوف مردم رخنه كرده و به دنبال منافع خود هستند.
 لازمه كاهش اين ناآرامي‌ها و حاكميت فضاي امن رواني و اجتماعي، همدلي بين مسوولان نظام، پرهيز از هرگونه درشت‌گويي آنها نسبت به يكديگر است. انتظار مي‌رود كه مسوولان از اينكه در تريبون‌هاي مختلف و با استفاده از رسانه‌هاي جمعي به تخريب يكديگر اقدام كنند، صرف نظر كنند. طبيعي است كه اين‌ روش مي‌تواند در برخورد بازدارنده از گسترش چنين اقداماتي بسيار موثر باشد. متاسفانه برخي افراد هروقت كه فضايي مي‌يابند و تريبون يا قلمي در اختيار قرار مي‌گيرند تا افكار خود را در معرض افكار عمومي قرار دهند، به نوعي رفتار مي‌كنند و شاهد قول و فعلي از آنها هستيم كه احساس مي‌شود ناخواسته نقش اپوزيسيون را ايفا مي‌كنند. لذا در اين شرايط همدلي بين مسوولان، همزباني بين كساني كه مردم آنها را به عنوان متوليان امور اداره كشور در عرصه‌هاي مختلف در قواي سه گانه و در نهادهاي فراقوه‌اي مي‌شناسند يك امر مسلم و اجتناب ناپذير است.
كمترين اختلاف بين مسوولان بيشترين ضربه‌ها را از سوي دشمنان به نظام جمهوري اسلامي مي‌رساند و به ضرر مردم خواهد بود لذا بيش از قبل بايد هوشيار بود و از بروز هرگونه اختلاف و استحكاك بين مسوولان اجتناب كرد.
افزون بر اين، نهادهاي مردمي، احزاب و گروه‌هاي سياسي و مجموعه‌هاي مدني فعال در عرصه سياسي و اجتماعي نيز نقش مهمي در اين مقطع زماني دارند. اينها با بخش‌هايي از جامعه در ارتباط هستند و حلقه ارتباط با جامعه و حاكميت به حساب مي‌آيند، به همين خاطر قطعا مي‌توانند با اعلام يك موضع واحد در محكوميت سوءاستفاده‌گران و كساني كه توطئه مي‌كنند در مسير وحدت ملي و عبور از اين وضعيت حساس حركت كنند.
 بي ترديد همه مسوولين بايد به همبستگي و اتحاد ملي توجه ويژه اي داشته باشند.از شواهد و قرائن پيداست كه اپوزيسيون تلاش دارد تا  از برخي اختلافات  ميان مسئولين،مناقع خود را صيد كند.از همين جهت همه خواص دلسوز كشور همزمان با  شنيدن گلايه هاي مردمي و توجه خاص به مشكلات آنان بايد در راستاي تامين منافع مردمي  همه توان و تلاش خود را به ميدان بياورند.امروز كمتر مدير و مسوولي در كشور وجود دارد كه نداند  راه حل عبور از بحران هاي  موجود ،افزايش ضريب رضايتمندي مردم از مديريت اجرايي كشور و همه نهادهاي ملي است.
به واقع اگر  همه  نهادهاي ملي  تمركز و توجه شان بهزيستي  زندگي مردم و افزايش خدمات به آنان باشد هيچ جريان ضد انقلابي توانايي بهره برداري از  موضوعات درون ايران را نخواهد داشت.