يکسال حبس تعزيري براي کرباسچي


دبيرکل حزب کارگزاران سازندگي از صدور حکم محکوميت يکسال حبس تعزيري خود خبر داد. غلامحسين کرباسچي در گفت‌وگو با ايلنا از صدور حکم يک سال حبس تعزيري براي خود خبر داد و گفت: يکي از نهادهاي امنيتي از مجموعه سخنراني‌هايم در طول سال‌هاي اخير و برخي عکس‌هايي که از آقايان خاتمي‌و موسوي در صفحه اينستاگرام منتشر کرده بودم، گزارشاتي تهيه و آنها را مصداق تبليغ عليه نظام عنوان کرده بود.
وي ادامه داد: ۲۰ روز پيش در دادگاه حاضر شدم و يک دفاع نيم ساعته انجام داديم و امروز حکم را صادر کردند. دبير کل حزب کارگزاران سازندگي خاطرنشان کرد: تباني و مواردي ديگر را نيز جزء اتهاماتم عنوان کرده بودند که دادستاني آنها را نپذيرفت و براي آنان قرار منع تعقيب صادر شد.
وي ادامه داد: براي اين جرم در قانون حداقل و حداکثري در نظر گرفته شده که از سه ماه تا يک سال است که قاضي صلواتي حکم يک سال حبس را صادر کرد.
کرباسچي در پاسخ به اين که آيا اعتراضي به حکم صادره انجام داده است يا خير، گفت: بله ما اعتراض کرديم و گفته‌ايم که حکم را قبول نداريم.