آمادگي هرگونه برگشت در بعد فني هسته‌اي


رئيس سازمان انرژي اتمي‌تاکيد کرد: تصميم ايران براي واکنش نسبت به اقدامات طرف مقابل توسط هيات نظارت بر برجام گرفته مي‌شود و آن هم به اقتضاي گزارشات و تحليل‌‌‌‌هايي که به دست آنها مي‌رسد. ما در بعد فني آمادگي براي هرگونه برگشتي را داريم. به گزارش ايلنا، علي اکبر صالحي در حاشيه رونمايي از کتاب خاطراتش در جمع خبرنگاران در مورد حمله آمريکا به سوريه گفت: من در يک کلمه مي‌‌‌‌توانم بگويم اين ورشکستگي سياست آمريکا را نشان مي‌دهد. آمريکا و برخي کشورهاي اروپايي که با آن همراهي کردند، مرتکب جنايت شدند بدون اينکه دليل متقني براي اين کار داشته باشند. وي با بيان اينکه حمله امريکا و دو متحد اروپايي‌اش يادآور وقايع عراق بود، اظهار داشت: آن زمان بر اساس سند کالين پاور که در سازمان ملل ارائه شد،‌ گفتند عراقي‌ها از نيجر اورانيوم خريداري کردند تا براي مقاصد غيرصلح‌آميز استفاده کنند اما بعد از يکي، دو سال که عراق را شخم زدند، معلوم شد اين سند جعلي بوده و اين تبديل به فضيحت سياسي شد. معاون رئيس‌جمهور اضافه کرد: اين حمله شکست آمريکا و ساير کشورها بود. آنها در بيان خود هم دچار تناقض هستند البته مردم بيدار شدند و حقيقت و هويت واقعي کشورهاي مستکبر را شناختند. شايد پيش از اين حوادث تبيين هويت واقعي آنها به دليل اينکه برخودار از رسانه‌هاي قوي هستند و به راحتي مي‌توانند صحنه را زيباسازي کنند، قدري دشوار بود اما با اين اتفاقات حقايق براي مردم روشن مي‌شود. صالحي با بيان اينکه براي مردم روشن است که دولتمردان آمريکا چه سياست نابخردانه، ظالمانه و وحشيانه‌اي را به کار بستند، تصريح کرد: البته سياست غرب همين است، آنها ظاهر زيبا ارائه مي‌دهند ولي پشت آن پلشتي‌ها نهفته است اما با اين حوادث مردم جهان عرب، دوست و دشمن واقعي خود را شناختند.
وي افزود: پيش از اين در تبليغات ايران را دشمن عراق نشان مي‌دادند و دشمن اصلي که سرزمين فلسطين را اشغال کرده کنار گذاشته بودند و دست دوستي به آن دراز مي‌کردند. رئيس سازمان انرژي اتمي‌در پاسخ به ايلنا در مورد اظهارات چندي پيش خود درباره پايبندي ايران به برجام حتي در صورت خروج آمريکا از توافق و پايبندي اروپا به اين توافق با توجه به تحولات اخير و همراهي بريتانيا و فرانسه با آمريکا در حمله به سوريه و همچنين تمديد تحريم‌‌هاي حقوق بشري ايران در اتحاديه اروپا خاطرنشان کرد: تصميم ايران براي واکنش نسبت به اقدامات طرف مقابل توسط هيات نظارت بر برجام گرفته مي‌شود و آن هم به اقتضاي گزارشات و تحليل‌‌‌‌هايي که به دست آنها مي‌رسد و براساس منافع و مضاري که انجام مي‌گيرد،تصميم لازم اتخاذ مي‌شود. ما در بعد فني آمادگي براي هرگونه برگشتي را داريم.