روزنامه ۱۹ دی

روزنامه ۱۹ دی، روزنامه ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چاپ صبح است که از سال ۱۳۷۸ در سراسر کشور منتشر می‌شود.

صاحب امتیاز: مرتضی داستانی
مديرمسوول: مرتضی داستانی
سردبیر: محمد مهدی سلیمانی
نشانی‌: قم - خیابان دورشهر - کوچه ۱۹ - پلاک ۷
وب سایت:
ایمیل: soleimani3609@gmail.com
تلفن: 09121533609

آرشیو اسفند ماه ۱۴۰۳ روزنامه ۱۹ دی