روزنامه آرمان امروز

روزنامه آرمان امروز، روزنامه ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چاپ صبح است که از سال ۱۳۸۴ در سراسر کشور منتشر می‌شود. در رتبه‌بندی روزنامه‌های ایران بر پایه عملکردشان در دی ۱۳۹۶ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آرمان امروز در گروه ب قرار داشت.

صاحب امتیاز: هوشمند سفیدی
مديرمسوول: حسین عبداللهی
سردبیر: حسین عبداللهی
نشانی‌: تهران - خيابان قائم مقام فراهاني - روبروي تهران کلينيک - کوچه چهارم - پلاک ۲۰ - طبقه پنجم
وب سایت:
ایمیل: armanpaper@gmail.com
تلفن: ۸۸۵۴۰۲۴۵ - ۸۸۵۴۵۱۹۸

آرشیو دی ماه ۱۳۹۶ روزنامه آرمان امروز