روزنامه بهار

روزنامه بهار، روزنامه ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چاپ صبح است که از سال ۱۳۷۴ در منتشر می‌شود. این روزنامه با ۸ صفحه به قیمت ۱۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد. در رتبه‌بندی روزنامه‌های ایران بر پایه عملکردشان در دی ۱۳۹۶ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهار در گروه د قرار داشت.

صاحب امتیاز: احمد طالب نژاد ایرانی
مديرمسوول: رامین قربانپور
سردبیر: زير نظر شورای سردبيری
نشانی‌: تهران، خیابان جمالزاده جنوبی، پاک ۱۴۶ طبقه ۳ ،واحد ۶
وب سایت:
ایمیل: info@bahardaily.ir
تلفن: ۶۶۵۶۷۷۶۳

آرشیو اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ روزنامه بهار