روزنامه بشارت نو

روزنامه بشارت نو، روزنامه ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چاپ صبح است که از سال ۱۳۸۱ در سراسر کشور منتشر می‌شود.

صاحب امتیاز: جواد آذرنگار
مديرمسوول: محمد اسماعیل حق پرست
سردبیر: سعید پویش
نشانی‌: تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به خیابان پلیس، پلاک 622، واحد یک کد پستی: 1613964661
وب سایت:
ایمیل: besharateno@gmail.com
تلفن: 021-88146121

آرشیو مهر ماه ۱۴۰۲ روزنامه بشارت نو