روزنامه دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد، روزنامه ای اقتصادی چاپ صبح است که از سال ۱۳۸۱ در سراسر کشور منتشر می‌شود. در رتبه‌بندی روزنامه‌های ایران بر پایه عملکردشان در دی ۱۳۹۶ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دنیای اقتصاد در گروه الف قرار داشت.

صاحب امتیاز: دنیای اقتصاد تابان
مديرمسوول: علیرضا بختیاری
سردبیر: پویا جبل عاملی
نشانی‌: خیابان قائم مقام فرهانی، پلاک ۱۰۸
وب سایت:
ایمیل: info@donya-e-eqtesad.com
تلفن: ۴۲۷۱۰۲۰۲

آرشیو مهر ماه ۱۳۹۶ روزنامه دنیای اقتصاد