روزنامه ابتکار

روزنامه ابتکار، روزنامه ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چاپ صبح است که از سال ۱۳۸۶ در سراسر کشور منتشر می‌شود. در رتبه‌بندی روزنامه‌های ایران بر پایه عملکردشان در دی ۱۳۹۶ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ابتکار در گروه ج قرار داشت.

صاحب امتیاز: محمدعلي وکيلي
مديرمسوول: محمدعلي وکيلي
سردبیر: ژوبین صفاری
نشانی‌: تهران، زرتشت غربي نرسيدهبه بيمارستان مهر، پاک 56 ،طبقه سوم، واحد 5
وب سایت:
ایمیل: ebtekarnews@gmail.com
تلفن: ۸۸۹۹۴۶۰۹ -۸۸۹۷۵۷۱۰

آرشیو اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ روزنامه ابتکار