روزنامه اقتصاد پویا

روزنامه اقتصاد پویا، روزنامه ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چاپ صبح است که از سال ۱۳۸۲ در سراسر کشور منتشر می‌شود.

صاحب امتیاز: حسین کریمی
مديرمسوول: حسین کریمی
سردبیر: زیر نظر شورای سردبیری
نشانی‌: تهران- میدان فاطمی- خیابان زرتشت روبه روی بیمارستان مهر -ساختمان 110 - واحد 3
وب سایت:
ایمیل: eghtesadpooya1@gmail.com
تلفن: 02186126178

آرشیو شهریور ماه ۱۳۹۷ روزنامه اقتصاد پویا