قاصدک 24

روزنامه اقتصاد آینده

روزنامه اقتصاد آینده، روزنامه ای اقتصادی اجتماعی چاپ صبح است که از سال ۱۳۹۴ در سراسر کشور منتشر می‌شود.

صاحب امتیاز: هادی دریس
مديرمسوول: هادی دریس
سردبیر: علی عربی
نشانی‌: تهران- خیابان سهروردی جنوبی- خیابان اورامان- پلاک 17- طبقه 3- واحد 6 _ دفتر روزنامه اقتصادآینده
وب سایت:
ایمیل: info@eqtesadayandeh.ir
تلفن: ارتباط عمومی : 09122527426

آرشیو آذر ماه ۱۴۰۰ روزنامه اقتصاد آینده