روزنامه اقتصاد آینده

روزنامه اقتصاد آینده، روزنامه ای اقتصادی اجتماعی چاپ صبح است که از سال ۱۳۹۴ در سراسر کشور منتشر می‌شود.

صاحب امتیاز: هادی دریس
مديرمسوول: هادی دریس شماره تماس: 09122527426
سردبیر: علی عربی شماره تماس : 09127579177 ----شماره تماس شبکه های اجتماعی برای دریافت خبر: 09134466352
نشانی‌: تهران، نبش تقاطع مطهری و مفتح، روبروی درب ایستگاه متروی مفتح، پلاک 453، طبقه دوم، واحد 3 _ دفتر روزنامه اقتصادآینده
وب سایت:
ایمیل: info@eqtesadayandeh.ir
تلفن: اطلاعات تماس سایر نشریات گروه.... نشریه پیام تجارت 02184390000 /09122527426

آرشیو اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ روزنامه اقتصاد آینده