بلیط هواپیما

روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز، روزنامه ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چاپ صبح است که از سال ۱۳۸۳ در سراسر کشور منتشر می‌شود.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه رویداد پارسی
مديرمسوول: امیر اکبری
سردبیر: امیر اکبری
نشانی‌: اصفهان-میدان آزادی-خیابان دانشگاه-کوچه شهید روحانی-شماره 5
وب سایت:
ایمیل: esfahanemrooz@gmail.com
تلفن: 031-36293750

آرشیو آذر ماه ۱۴۰۱ روزنامه اصفهان امروز

بلیط هواپیما