روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز، روزنامه ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چاپ صبح است که از سال ۱۳۸۳ در سراسر کشور منتشر می‌شود. این روزنامه با ۸ صفحه به قیمت ۲۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه رویداد پارسی
مديرمسوول: امیر اکبری
سردبیر: امیر اکبری
نشانی‌: اصفهان-میدان آزادی-خیابان دانشگاه-کوچه شهید روحانی-شماره 5
وب سایت:
ایمیل: esfahanemrooz@gmail.com
تلفن: 031-6293750

آرشیو فروردین ماه ۱۴۰۰ روزنامه اصفهان امروز