روزنامه اعتماد

روزنامه اعتماد، روزنامه ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چاپ صبح است که از سال ۱۳۸۱ در سراسر کشور منتشر می‌شود. این روزنامه با ۱۶ صفحه به قیمت ۲۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد. در رتبه‌بندی روزنامه‌های ایران بر پایه عملکردشان در دی ۱۳۹۶ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعتماد در گروه ب قرار داشت.

صاحب امتیاز: الياس حضرتي
مديرمسوول: الياس حضرتي
سردبیر: سيدعلي ميرفتاح
نشانی‌: خيابان ستارخان، خيابان كوثر دوم، بن بست مينو
وب سایت:
ایمیل: info@etemadnewspaper.ir
تلفن: ۶۶۱۲۴۰۲۵ - ۶۶۱۲۴۰۲۴

آرشیو اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ روزنامه اعتماد

آرشیو روزنامه اعتماد از فروردین 1395 تا به امروز موجود می باشد.