روزنامه اطلاعات

روزنامه اطلاعات، روزنامه ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چاپ صبح است که از سال ۱۳۰۴ در سراسر کشور منتشر می‌شود. این روزنامه با ۱۶ صفحه به قیمت ۱۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد. در رتبه‌بندی روزنامه‌های ایران بر پایه عملکردشان در دی ۱۳۹۶ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات در گروه الف قرار داشت.

صاحب امتیاز: مؤسسه اطلاعات
مديرمسوول: سيدمحمود دعائي
سردبیر: عليرضا خاني
نشانی‌: تهران - بلوار ميرداماد – خيابان مصدق جنوبي - ساختمان اطلاعات
وب سایت:
ایمیل: ettelaat@ettelaat.com
تلفن: ۲۹۹۹۹

آرشیو اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ روزنامه اطلاعات

آرشیو روزنامه اطلاعات از فروردین 1395 تا به امروز موجود می باشد.