روزنامه قانون

روزنامه قانون، روزنامه ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چاپ صبح است که از سال ۱۳۹۱ در سراسر کشور منتشر می‌شود. در رتبه‌بندی روزنامه‌های ایران بر پایه عملکردشان در دی ۱۳۹۶ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قانون در گروه ب قرار داشت.

صاحب امتیاز: مركز فرهنگ و هنر سپيده تابان
مديرمسوول: مهناز مظاهري
نشانی‌: تهران، خيابان وليعصر(عج)، روبه روي خيابان بزرگمهر، ساختمان ۱۴۹۱ ،طبقه سوم شمالي
وب سایت:
ایمیل:
تلفن: ۴۲۹۰۵

آرشیو مهر ماه ۱۳۹۷ روزنامه قانون