روزنامه همدلی

روزنامه همدلی، روزنامه ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چاپ صبح است که از سال ۱۳۹۳ در سراسر کشور منتشر می‌شود. این روزنامه با ۱۶ صفحه به قیمت ۱۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد. در رتبه‌بندی روزنامه‌های ایران بر پایه عملکردشان در دی ۱۳۹۶ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همدلی در گروه ب قرار داشت.

صاحب امتیاز: ولي ا... شجاع پوریان
مديرمسوول: ولي ا... شجاع پوریان
سردبیر: زیر نظر شورای سردبيری
نشانی‌: تهران- زرتشت غربی - نرسيده به بيمارستان مهر ـ پاک ۵۶ - واحد ۲
وب سایت:
ایمیل: newspaper.hamdeli@gmail.com
تلفن: ۰۲۱۸۸۹۹۴۶۰۸

آرشیو اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ روزنامه همدلی