روزنامه همدلی

روزنامه همدلی، روزنامه ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چاپ صبح است که از سال ۱۳۹۳ در سراسر کشور منتشر می‌شود. در رتبه‌بندی روزنامه‌های ایران بر پایه عملکردشان در دی ۱۳۹۶ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همدلی در گروه ب قرار داشت.

صاحب امتیاز: ولي ا... شجاع پوریان
مديرمسوول: ولي ا... شجاع پوریان
سردبیر: زیر نظر شورای سردبيری
نشانی‌: تهران- زرتشت غربی - نرسيده به بيمارستان مهر ـ پاک ۵۶ - واحد ۲
وب سایت:
ایمیل: newspaper.hamdeli@gmail.com
تلفن: ۰۲۱۸۸۹۹۴۶۰۸

آرشیو دی ماه ۱۳۹۸ روزنامه همدلی