روزنامه ایران ورزشی

روزنامه ایران ورزشی، روزنامه ای تخصصی ورزشی چاپ صبح است که از سال ۱۳۷۵ در سراسر کشور منتشر می‌شود. این روزنامه با ۱۲ صفحه به قیمت ۱۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

صاحب امتیاز: خبرگزاری جمهوری اسلامی
مديرمسوول: مهدی عباسی راد
سردبیر: سعید زاهديان اصل
نشانی‌:
وب سایت:
ایمیل: info@Iran-Varzeshi.com
تلفن: ۸۸۵۰۴۱۱۳

آرشیو مرداد ماه ۱۳۹۶ روزنامه ایران ورزشی