روزنامه جهان صنعت

روزنامه‌ جهان صنعت، روزنامه‌ای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چاپ صبح است که از سال ۱۳۸۳ در سراسر کشور منتشر می‌شود. این روزنامه با ۱۶ صفحه به قیمت ۲۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد. در رتبه‌بندی روزنامه‌های ایران بر پایه عملکردشان در دی ۱۳۹۶ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهان صنعت در گروه ب قرار داشت.

صاحب امتیاز: محمدرضا سعدی
مديرمسوول: محمدرضا سعدی
سردبیر: مسعود سلیمي
نشانی‌: میدان آرژانتین- بلوار بیهقی- خیابان دهم غربی پاک ۱۰ -واحد ۲
وب سایت:
ایمیل: jahan1383@yahoo.com
تلفن: ۸۸۷۳۱۲۳۵

آرشیو دی ماه ۱۳۹۹ روزنامه جهان صنعت