روزنامه جهان صنعت

روزنامه جهان صنعت، روزنامه ای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چاپ صبح است که از سال ۱۳۸۳ در منتشر می‌شود. این روزنامه با ۱۶ صفحه به قیمت ۲۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد. در رتبه‌بندی روزنامه‌های ایران بر پایه عملکردشان در دی ۱۳۹۶ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهان صنعت در گروه ب قرار داشت.

صاحب امتیاز: محمدرضا سعدی
مديرمسوول: محمدرضا سعدی
سردبیر: مسعود سلیمي
نشانی‌: خ شیخ بهائی جنوبی روبروی مسجد بقیه الله بن بست سامان پ 4
وب سایت:
ایمیل: jahan1383@yahoo.com
تلفن: 88050893 - 88050684

آرشیو اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ روزنامه جهان صنعت