روزنامه جهان صنعت

روزنامه جهان صنعت، روزنامه ای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چاپ صبح است که از سال ۱۳۸۳ در سراسر کشور منتشر می‌شود. در رتبه‌بندی روزنامه‌های ایران بر پایه عملکردشان در دی ۱۳۹۶ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهان صنعت در گروه ب قرار داشت.

صاحب امتیاز: محمدرضا سعدی
مديرمسوول: محمدرضا سعدی
سردبیر: مسعود سلیمي
نشانی‌: خ شیخ بهائی جنوبی روبروی مسجد بقیه الله بن بست سامان پ 4
وب سایت:
ایمیل: jahan1383@yahoo.com
تلفن: 88050893 - 88050684

آرشیو شهریور ماه ۱۳۹۷ روزنامه جهان صنعت