روزنامه جوان

روزنامه جوان، روزنامه ای ‌سياسي،‌‌ اجتماعي‌‌ و‌‌ فرهنگي چاپ صبح است که از سال ۱۳۷۷ در سراسر کشور منتشر می‌شود. در رتبه‌بندی روزنامه‌های ایران بر پایه عملکردشان در دی ۱۳۹۶ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جوان در گروه ب قرار داشت.

صاحب امتیاز: پیام آوران نشر روز
مديرمسوول: عبدالله گنجي
سردبیر: غلامرضا صادقیان
نشانی‌: تهران، خیابان شهید مطهري تقاطع میرزاي شیرازي، پلاک ۳۸۴
وب سایت:
ایمیل: info@Javanonline.ir
تلفن: ۸۸۴۹۸۴۴۸

آرشیو دی ماه ۱۳۹۸ روزنامه جوان