روزنامه جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی، روزنامه ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چاپ صبح است که از سال ۱۳۵۷ در سراسر کشور منتشر می‌شود. در رتبه‌بندی روزنامه‌های ایران بر پایه عملکردشان در دی ۱۳۹۶ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمهوری اسلامی در گروه ب قرار داشت.

مديرمسوول: مسیح مهاجری
سردبیر: مسیح مهاجری
نشانی‌: تهران، بهارستان، روبروی مجلس شورای اسلامی
وب سایت:
ایمیل: info@jomhourieslami.net
تلفن: ۷۷۶۴۴۴۲۰-۹

آرشیو آبان ماه ۱۳۹۵ روزنامه جمهوری اسلامی