روزنامه جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی، روزنامه ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چاپ صبح است که از سال ۱۳۵۷ در سراسر کشور منتشر می‌شود. این روزنامه با ۱۶ صفحه به قیمت ۱۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد. در رتبه‌بندی روزنامه‌های ایران بر پایه عملکردشان در دی ۱۳۹۶ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمهوری اسلامی در گروه ب قرار داشت.

مديرمسوول: مسیح مهاجری
سردبیر: مسیح مهاجری
نشانی‌: تهران، بهارستان، روبروی مجلس شورای اسلامی
وب سایت:
ایمیل: info@jomhourieslami.net
تلفن: ۷۷۶۴۴۴۲۰-۹

آرشیو اسفند ماه ۱۳۹۸ روزنامه جمهوری اسلامی