روزنامه خبر ورزشی

روزنامه خبر ورزشی، روزنامه ای تخصصی ورزشی چاپ صبح است که از سال ۱۳۷۶ در سراسر کشور منتشر می‌شود. در رتبه‌بندی روزنامه‌های ایران بر پایه عملکردشان در دی ۱۳۹۶ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خبر ورزشی در گروه الف قرار داشت.

صاحب امتیاز: حسین واحدی‌پور
مديرمسوول: سیدهادی فیاضی
سردبیر: مهدی هژبری
نشانی‌: تهران، میرزای شیرازی، خیابان هشتم، پلاک ۱۵، کد پستی: ۱۵۹۶۷۱۶۱۱۵
وب سایت:
ایمیل: info@khabarvarzeshi.com
تلفن: ۸۶۷۸۱۳۰۱

آرشیو اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ روزنامه خبر ورزشی

آرشیو روزنامه خبر ورزشی از فروردین1395 تا اردیبهشت۱۴۰۳ امسال موجود می باشد.