روزنامه مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری، روزنامه ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چاپ صبح است که از سال ۱۳۸۰ در سراسر کشور منتشر می‌شود. در رتبه‌بندی روزنامه‌های ایران بر پایه عملکردشان در دی ۱۳۹۶ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مردم سالاری در گروه ب قرار داشت.

صاحب امتیاز: حزب مردم سااری
مديرمسوول: مصطفی کواکبیان
سردبیر: دکتر محمدحسین روانبش
نشانی‌: اتوبان شیخ فضل اه نوری شمال به جنوب خروجی خیابان سازمان آب - خیابان حاجی پور امیر - کوچه چهارده - پلاک ۱
وب سایت:
ایمیل: mardomsalari99@gmail.com
تلفن: ۸۸۲۸۸۲۲۶

آرشیو اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ روزنامه مردم سالاری