روزنامه پیام ما

روزنامه پیام ما، روزنامه ای توسعه پایدار، محیط زیست،انرژی، میراث فرهنگی، گردشگری، توسعه پایدار شهری چاپ صبح است که از سال ۱۳۸۳ در سراسر کشور منتشر می‌شود.

صاحب امتیاز: روح الله خدیشی
مديرمسوول: روح الله خدیشی
سردبیر: امین شول سیرجانی
نشانی‌: تهران، خیابان شریعتی، چهارراه قصر، ابندای خیابان بهشتی، پلاک12-طبقه 1، ,واحد1
وب سایت:
ایمیل: payamema.adv@gmail.com
تلفن: 02128421910

آرشیو مرداد ماه ۱۴۰۰ روزنامه پیام ما