روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز، روزنامه ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چاپ صبح است که از سال ۱۳۹۶ در سراسر کشور منتشر می‌شود.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه رویداد پارسی
مديرمسوول: امیر اکبری
سردبیر: امیر اکبری
نشانی‌: اصفهان-میدان آزادی-خیابان دانشگاه-کوچه شهید روحانی-شماره 5
وب سایت:
ایمیل: ruydadparsi@gmail.com
تلفن: 03136293750

آرشیو اسفند ماه ۱۴۰۲ روزنامه رویداد امروز