روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه‌ صدای اصلاحات، روزنامه‌ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چاپ صبح است که از سال ۱۳۸۴ در سراسر کشور منتشر می‌شود. این روزنامه با ۸ صفحه به قیمت ۱۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

صاحب امتیاز: حزب مردمی اصاحات ایران اسامی
مديرمسوول: حجت ااسام محمد زارع فومنی
نشانی‌: تهران - میدان فلسطین خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر پاک 339 ساختمان123 طبقه 1 واحد2 و 3
وب سایت:
ایمیل:
تلفن: 66413825

آرشیو اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ روزنامه صدای اصلاحات