قاصدک 24

روزنامه ثروت

روزنامه ثروت، روزنامه ای اقتصادی، اجتماعی چاپ صبح است که از سال ۱۳۹۵ در سراسر کشور منتشر می‌شود.

صاحب امتیاز: اکبر نعمت اللهی
مديرمسوول: اکبر نعمت اللهی
سردبیر: سعید پویش
نشانی‌: میدان انقلاب- خیابان جمالزاده جنوبی - پلاک 146 - طبقه 3
وب سایت:
ایمیل: servatnewspaper@gmail.com
تلفن: 021-66907488

آرشیو دی ماه ۱۴۰۰ روزنامه ثروت