روزنامه ستاره صبح

روزنامه ستاره صبح، روزنامه ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چاپ صبح است که از سال ۱۳۸۸ در سراسر کشور منتشر می‌شود. در رتبه‌بندی روزنامه‌های ایران بر پایه عملکردشان در دی ۱۳۹۶ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاره صبح در گروه ب قرار داشت.

صاحب امتیاز: علی صالح آبادی
مديرمسوول: علی صالح آبادی
سردبیر: مصطفی صالح آبادی
نشانی‌: تهران، بلوار کشاورز،خیابان وصال شیرازی، کوچه محمد علی اسلامی ندوشن ، پلاک ۲ ، طبقه ۳
وب سایت:
ایمیل: setare.sobh90@gmail.com
تلفن: ۰۲۱۸۸۳۹۱۵۵۶

آرشیو تیر ماه ۱۴۰۳ روزنامه ستاره صبح