روزنامه شرق

روزنامه شرق، روزنامه ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چاپ صبح است که از سال ۱۳۸۲ در سراسر کشور منتشر می‌شود. در رتبه‌بندی روزنامه‌های ایران بر پایه عملکردشان در دی ۱۳۹۶ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شرق در گروه ب قرار داشت.

صاحب امتیاز: مهدي رحمانیان
مديرمسوول: مهدي رحمانیان
سردبیر: مهدی رحمانیان
نشانی‌: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك ۶
وب سایت:
ایمیل: info@sharghdaily.ir
تلفن: ۸۸۶۵۴۳۹۰

آرشیو مرداد ماه ۱۳۹۶ روزنامه شرق