روزنامه صبح امروز

روزنامه صبح امروز، روزنامه ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چاپ صبح است که از سال ۱۳۹۶ در سراسر کشور منتشر می‌شود.

صاحب امتیاز: حسین رفیعی
مديرمسوول: حسین رفیعی
سردبیر: قاسم شمسایی
نشانی‌: مشهد ، دانش آموز 30 ، پلاک4
وب سایت:
ایمیل: Sobhe.emrooz.news@gmail.com
تلفن: 05138946550-3

آرشیو مهر ماه ۱۴۰۲ روزنامه صبح امروز