روزنامه وطن امروز

روزنامه وطن امروز، روزنامه ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چاپ صبح است که از سال ۱۳۸۷ در سراسر کشور منتشر می‌شود. این روزنامه با ۱۶ صفحه به قیمت ۱۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

صاحب امتیاز: مهرداد بذرپاش
مديرمسوول: محمد آخوندی
سردبیر: رضا شکیبایي
نشانی‌: خیابان انقاب اسلامی، بین حافظ و خیابان ولیعصر، کوچه سعید، پلاک ۹
وب سایت:
ایمیل: info@vatanemrooz.ir
تلفن: ۶۶۴۱۳۷۹۲

آرشیو اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ روزنامه وطن امروز