روزنامه خراسان

روزنامه خراسان، روزنامه ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چاپ صبح است که از سال ۱۳۲۷ در سراسر کشور منتشر می‌شود. این روزنامه با ۲۰ صفحه به قیمت ۱۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد. در رتبه‌بندی روزنامه‌های ایران بر پایه عملکردشان در دی ۱۳۹۶ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خراسان در گروه ب قرار داشت.

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری خراسان
مديرمسوول: محمد سعید احدیان
سردبیر: سید علی علوی
نشانی‌: مشهد، بلوار شهید صادقی
وب سایت:
ایمیل: info@khorasannews.com
تلفن: ۰۵۱۳۷۶۳۴۰۰۰

آرشیو اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ روزنامه خراسان