سندي براي ۵ سال آينده تهران

گروه اجتماعي
 ديروز در صحن شوراي شهر تهران، شهردار تهران نخستين برنامه توسعه‌اي خود و سومين برنامه توسعه شهر تهران را به رييس شوراي شهر تقديم كرد. سيدمحمدعلي افشاني درجريان ارايه اين برنامه از محورهاي مورد توجه قرار گرفته در اين برنامه گفت و از توسعه عدالت، كاهش نابرابري و بهبود حكمروايي مناسب به عنوان اصلي‌ترين اهداف اين برنامه ياد كرد. لايحه‌اي در 11 فصل و 91 ماده كه قرار است 5 سال سند بالادستي شهر تهران براي مديريتش باشد. افشاني درباره كليات اين برنامه گفت: درباره حكمروايي مناسب اميدواريم در ايجاد رضايتمندي شهروندان و ارتقاي كيفيت زندگي آنها در طول برنامه با ايجاد شاخص‌هاي حكمروايي مناسب بتوانيم نقش موثري را ايفا كنيم. بي‌ترديد بايد مديريت هماهنگ در شهر را به وجود بياوريم. تنقيح قوانين بايد به طور جد مدنظر قرار گيرد. اگر قانوني امروز كمبودش احساس مي‌شود بايد به قوانين اضافه شود، لذا تنقيح اين قوانين در طول اين برنامه مدنظر قرار گرفته است. من در اعلام برنامه‌هاي خودم دو اصل ارتقاي كيفيت زندگي و رضايت‌مندي شهروندان را با شعار «شهر زيست‌پذير، شهروند مشاركت‌پذير» اعلام كرده‌ام كه تمام اين شاخص‌هاي زيست‌پذيري بايد در طول اين برنامه از سطح محلات شهر تهران اندازه‌گيري شود.
شهردار تهران در اين باره خاطرنشان كرد: با سنجش شاخص‌هاي زيست‌پذيري در سطح محلات، رتبه‌بندي آنها انجام مي‌شود و محلاتي كه نيازمندي‌هاي بيشتري دارند منابع بيشتري تحت عنوان «تبعيض مثبت» براي آنها اختصاص پيدا مي‌كند. ساز و كار لازم براي مشاركت مردم در برنامه سوم به خوبي ديده شده است، چرا كه بدون مشاركت مردم مديريت شهر ديگر امكان‌پذير نيست، لذا به طور قطع نيازمند مشاركت مردم هستيم.
افشاني در بخش ديگري از سخنان خوددرباره برنامه ۵ ساله سوم توسعه تهران، تاكيد كرد: ديگر نمي‌توان با چاه‌هاي نفت شهرها را اداره كرد، بايد به سمت جذب مشاركت شهروندان و سرمايه‌هاي آنها حركت كنيم. در اين برنامه اين موضوع پيش‌بيني شده است و ساز‌و‌كار لازم در اين حوزه تنظيم شده است.


وي به موضوع مقابله با فساد و سلامت اداري اشاره كرد و گفت: مبارزه با فساد كه يكي از معضلات توسعه هر كشوري است، ممكن نيست مگر با مشاركت شهروندان. در فضايي كه فساد در آن وجود دارد توسعه محقق نخواهد يافت. در اين‌ راستا نيازمند اصلاحات بنيادي هستيم. بايد شاخص‌هاي فساد مشخص شود و سامانه‌هاي قابل دسترس براي تمام بخش‌هايي كه شهرداري در آن ارايه خدمات دارد، ايجاد شود و شهروندان بتوانند همه بخش‌هاي شهرداري را از طريق اين سامانه‌ها رصد كند.
افشاني ادامه‌ داد: تدوين سند نظام جامع ارزيابي عملكرد در تمامي سازمان‌هاي شهرداري بايد در دستور كار قرار گيرد. ارتقاي كيفيت پديد‌آوري و اجراي پروژه‌ها در طول اين برنامه مدنظر قرار گرفته است. به شكلي كه بايد در كميته‌ها و كارگروه‌هاي مشخص پروژه‌هايي كه قصد پديد آمدن آنها وجود دارد دلايل تعريف و اجراي آنها به روشني عنوان شود. وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود، به هوشمند‌سازي به عنوان يكي از ويژگي‌هاي اين طرح اشاره كرد و گفت: هوشمند‌سازي فرآيندهاي ماموريت‌هاي سازماني شهرداري تهران اولين و مهم‌ترين نياز شهرداري در مسير شفافيت و امكان مبارزه با فساد است. امروز سلامت اداري و شفافيت نسبت به سال‌هاي گذشته اگر مقايسه شود به دليل عدم شاخص‌هاي مشخص خيلي قابل رصد نيست. شهردار تهران در ادامه‌، بيان‌ كرد: يكي از سيستم‌هاي هوشمند همين روند صدور پروانه‌هاي ساختماني است كه بايد تا شهريور‌ماه سال آينده به طور كامل شكل بگيرد، به شكلي كه شخص براي اخذ پروانه نياز به مراجعه حضوري به شهرداري تهران نداشته باشد. بايد از طريق اين سيستم تمام خيابان‌هاي شهر براي صدور پروانه ساماندهي شوند و مردم نيز به طور مشخص از تمامي جزييات صدور پروانه از جمله هزينه‌هاي آن مطلع باشند.
ترافيك و كنترل آن موضوع ديگري بود كه به گفته شهردار تهران در برنامه توسعه سوم به آن اشاره شده است. شهردار تهران در اين باره توضيح داد: فرآيند بهبود و كنترل ترافيك كه از مهم‌ترين مسائل شهر تهران محسوب مي‌شود، با ساماندهي پارك‌هاي حاشيه‌اي در اين برنامه محقق خواهد شد. تمام پارك‌هاي حاشيه‌اي داراي مختصات قابل كنترل خواهند شد كه از تردد اضافه در شهر جلوگيري به عمل مي‌آيد. ترافيك را كاهش مي‌دهد و زمان را براي شهروندان معنادار خواهد كرد. بي‌ترديد با هوشمند‌سازي اين موارد مشكلات بسياري هم در حوزه حمل و نقل و هم در حوزه‌هايي همچون مديريت پسماند قابل حل و فصل خواهد شد. حتي موضوع شفاف‌سازي و كنترل منابع شهرداري در بخش هوشمندسازي قابل تحقق خواهد بود.
افشاني در توضيح برنامه‌هاي ميان مدت براي ۵سال آينده پايتخت گفت: همه در جريان شرايط فعلي شهر تهران قرار داريم. بخش قابل توجهي از ساختمان‌هاي ما فرسوده هستند و با كمتر تكاني فرو مي‌ريزند. براي مديريت بحران بهتر هنگام بروز حوادث بايد اقدامات اساسي و بنيادي در طول برنامه صورت بگيرد. تدوين طرح ضوابط نماد شهري در راستاي از بين بردن ناهماهنگي موجود در اين بخش در برنامه مدنظر قرار گرفته است. موضوع معماري و زيبايي شهر نيز يكي از مواردي است كه بايد نسبت به آن توجه جدي داشته باشيم. البته حفظ و احياي آثار تاريخي و طبيعي با توجه به ظرفيت‌هاي زيادي كه در شهر تهران وجود دارد بايد در دستور كار قرار گيرد.
شهردار تهران در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود، در خصوص آنچه كه در حوزه حمل و نقل و ترافيك برنامه پنج‌ساله سوم شهرداري تهران پيش‌بيني شده است، خاطرنشان كرد: توسعه حمل و نقل عمومي با تاكيد بر مترو مد نظر قرار گرفته است و خوشبختانه در اين رابطه 630 واگن كه خريد آنها در شوراي اقتصاد تصويب و قرارداد آن نيز منعقد شده است و بيش از 14 ميليارد يورو ارزش آن به نرخ امروز است، به زودي ساخت و توليدشان آغاز خواهد شد. سال‌ها است در قانون بودجه پيش‌بيني براي استفاده از منابع اوراق انجام مي‌شده، اما شهرداري تهران از آن استفاده نكرد. امسال 700 ميليارد اوراق مشاركت صادر شده و 1200 ميليارد تومان ديگر نيز پيگيري و نهايي شده است. بايد در تامين منابع حوزه حمل و نقل عمومي توجه ويژه‌اي به اين منابع يعني صدور اوراق مشاركت داشته باشيم. افشاني همچنين ادامه‌ داد: توسعه فضاي سبز و تكميل كمربند فضاي شهر تهران در دستور كار قرار گرفته است. بايد به اين نكته اشاره كنم كه ظرف سه ماه گذشته از ابتدا تا انتهاي تهران در شمال براي پيشگيري از كوه‌خواري تمامي اين مسير براي درختكاري به وسعت يك‌هزار و 250 هكتار آماده شده است. آب مورد نياز براي اين درختكاري تامين شده و براي احداث مخازن لازم مناقصه آن نيز برگزار شده است. به ‌اين‌ ترتيب كسي نمي‌تواند كوه را در جهت منافع شخصي تصاحب كند. شايد مهم‌ترين كاري كه در اين دوره انجام خواهد شد و نقش مهمي در رفاه و آسايش مردم دارد همين موضوع باشد. وي در بخش ديگري از تشريح اين برنامه به موضوع بازچرخاني آب و مشاركت سرمايه بخش خصوصي در حوزه پسماند اشاره كرد.
شهردار تهران ادامه‌ داد: در حوزه تكدي‌گري اگر انساني قرباني مي‌شود نبايد تحقير شود، چرا كه يك انسان در پايتخت اين كشور چطور سر چهار‌‌راه‌ها بايد براي نان شب دستش دراز باشد. بي‌ترديد بايد اين افراد جمع‌آوري شوند كه من قول تحقق اين كار را تا شهريور ماه سال آينده داده‌ام، اما ان‌شاء‌الله اين كار زودتر عملياتي خواهد شد. البته سازمان بهزيستي نيز بايد وظايف خود را انجام دهد.
شهردار تهران در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود، از ترخيص چهار نردبان 64 متري از گمرك خبر داد و يادآور شد: براي اين كار نامه‌نگاري‌هاي بسياري صورت گرفت كه خوشبختانه اين امر نيز محقق شد تا ما بتوانيم در روز هفتم مهر‌ماه يعني روز «آتش‌نشاني» از اين نردبان‌ها رونمايي مي‌كنيم. افشاني در خصوص انتقال پادگان‌هاي نظامي از شهر تهران و از پيش‌بيني آن در برنامه پنج‌ساله سوم شهرداري تهران، بيان‌ كرد: مي‌توان از فضاي باز موجود در اين پادگان‌ها در هنگام بروز حوادث استفاده كرد. شهر تهران بدون اورژانس هوايي امكان مديريت بحران را ندارد و يكي از محل‌هايي كه مي‌توان براي اين كار استفاده كرد، همين پادگان‌ها است. ما حاضر هستيم با همكاري وزارت راه كليه پادگان‌هاي موجود در شهر را براي بهره‌گيري مردم خريداري كنيم و آنها را به حاشيه شهر منتقل كنيم. بي‌ترديد اين فضاي باز نياز شهر تهران است.
 
طرح 11 فصلي
علي اعطا سخنگوي شورا در خصوص شاخصه‌هاي اين طرح به «اعتماد» گفت: اين طرح محصول كار يكساله شهرداري كه در سه بخش تدوين، اهداف و راهبردها و شاخص‌ها و پرو‍‌ژه‌هاي اجرايي تنظيم شده است و 11 فصل دارد. وي افزود: 5 فصل نخست اين برنامه به مباحثي چون سرمايه سازماني، اقتصاد شهري؛ هوشمند‌سازي، موضوعات فني و عمراني و... اختصاص دارد و مابقي طرح سوم، به موضوعات بخشي مانند فصاهاي كالبدي، حمل و نقل، پسماند، محيط زيست و... مي‌پردازد. وي حكمروايي را يكي از شاخصه‌هاي اين طرح ناميده و گفت: در اين طرح تاكيد ويژه‌اي برشاخصه حكمروايي شده است. ضمن آنكه از مشاركت شهروندان اقشار مختلف نيز در آن براي نخستين بار استفاده شده است.
اعطا همچنين از هوشمند‌سازي به عنوان يكي ديگر از شاخصه‌هاي برنامه سوم توسعه ياد كرده وگفت: يكي ديگر از ويژگي‌هاي اين طرح توجه بيش از پيش به موضوع هوشمند‌سازي به عنوان يكي از ابزارهاي سنجش و اندازه‌گيري طرح‌هاي انجام شده و احكامي كه بايد انجام مي‌شده، است به طوري‌كه بتوانيم دايما عملكرد شهرداري را رصد كنيم. سخنگوي شوراي شهر تهران در مورد بازه زماني لازم براي بررسي و تصويب اين لايحه نيز گفت: براساس پيش‌بيني‌هاي انجام‌شده حدود يك ماه اين طرح در كميسيون‌هاي تخصصي بررسي مي‌شود و سپس نتيجه آن در صحن مطرح و در مورد آن تصميم‌گيري و طي 2 ماه نهايي خواهد شد. وي در مورد تفاوت اين طرح با طرح توسعه دوم شهرداري گفت: بالاخره آن طرح هم طرحي بود كه از طرح جامع تهران نشات مي‌گرفت و 17 راهبرد اصلي داشت ولي اشكال آن اين بود كه سنجش‌پذير نبود و در آن موضوعاتي چون مشاركت شهروندان ديده نشده بود اما برنامه سوم اين نقايص را ندارد.