من گفت‌وگو را از همین‌جا آغاز می‌کنم

-  جهان دوستی بهتر از ایران نخواهد داشت، اگر صلح آرمان شماست
- ما از شما دعوت می‌کنیم به میز مذاکره‌ای که آن را برهم زدید، بازگردید
- واقعیات تاریخی درباره ایران را بپذیرید. از تحریم دست بردارید و به تکفیر پایان دهید
- ما با چه معیاری می‌توانیم با چنین دولتِ بدعهدی، عهدِ جدیدی ببندیم


-هرگونه گفت‌وگویی باید در تداوم برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت باشد، نه با اِعراض از آن و بازگشت به گذشته
- سخن ما روشن است؛ تعهد در برابر تعهد، نقض در برابر نقض،تهدید در برابر تهدید
- ایران و ایرانی، در مقابل طوفان حوادث هرگز نشکسته و حتی سر خم نکرده است
- سیاست ایران روشن است؛ نه جنگ، نه تحریم؛ نه تهدید، نه زورگویی؛ فقط وفای به عهد و عمل به قانون
- ما از صلح و دموکراسی در همه خاورمیانه، حمایت می‌کنیم. دانش هسته‌ای را واجب و سلاح هسته‌ای را حرام می‌دانیم
- سازمان ملل متحد نبايد اجازه دهد كه مصوباتش، گروگانِ بازي‌هاي انتخاباتي و تبليغاتي برخي از اعضا گردد
- دولت‌های اقتدارگرا دشمنان صلح و پدران جنگ هستند
- ما با داعش می‌جنگیدیم قبل از آن که در پاریس و لندن و بروکسل عملیات کنند
- مردم ما عزادار شهادت ده‌ها انسان بیگناهند که توسط تروریست‌هایی به خاک و خون کشیده شدند که با کمال وقاحت از برخی پایتخت‌های غربی و در مصاحبه با رسانه‌هایی که در غرب با دلارهای نفتی اداره می‌شوند مسئولیت این وحشیگری را پذیرفتند

صفحات 2 و 3  را بخوانید