وضع موجود کودکان، حاصل نگاه غیرمسئولانه

سال‌هاست که کودکان کار توسط سازمان‌های مختلف دستگیر می‌شوند و برخوردهایی غیر انسانی را تجربه می‌کنند. در تمام این ادوار فعالین اجتماعی، آسیب‌های چنین طرح‌هایی را گوشزد می‌کنند و خواهان پایان برخورد با کودکان کار خیابان شده‌اند. کودکان توسط پیمانکاران شهرداری‌ها مورد استثمار قرار می‌گیرند و برای جمع‌آوری ضایعات به داخل سطل‌های آشغال فرستاده می‌شوند. در پروژه‌های عمرانی، خدماتی و ... مورد بهره‌کشی قرار گرفته و از این طرق میلیاردها تومان منفعت به مافیای زباله و... می‌رسد. لازم به ذکر است که تاکنون گزارشی از دستگیری کودکان زباله گرد توسط شهرداری یا سازمان‌های مربوطه شنیده نشده و باندهای بهره‌کشی از این کودکان بدون هیچ مشکلی به کار خود ادامه می‌دهند. اینکه هزاران کودک مورد بهره‌کشی پیمانکاران شهرداری قرار می‌گیرند نشأت گرفته از فضایی است که مسئولین برای بهره‌کشی ایجاد کرده‌اند در غیر این‌صورت هیچ فردی امکان بهره‌کشی از کودکان در روز روشن آن هم در ملا عام را پیدا نخواهد کرد.
حال فیلمی درفضای مجازی دست به دست می‌شود که در آن فردی از زیرمجموعه‌های شهرداری کرمان دو کودک گل فروش را مجبور به خوردن گل می‌کند. تصاویر بسیار دردناک و در عین حال بیان کننده وضعیت و نحوه برخورد با کودکان در شرایط مشابه بوده که متاسفانه پیش از این هم دیده شده است. در مجموع باید گفت نگاه غیر مسئولانه بخش‌هایی از حاکمیت و دولت نسبت به کودک با وجود رژیم ضعیف و ناکارآمد حقوقی حمایت از کودکان شرایطی را رقم می‌زند که حقوق کودک در همه زمینه‌ها تضییع می‌شود.
از جمعیت میلیونی کودکان کار شاغل در کارگاه‌ها  گرفته تا  کودکان کار خیابان، از تعرض به کودکان در مدرسه معین و ... گرفته تا تجاوز و قتل کودکان، از کودکان ایرانی فاقد شناسنامه گرفته تا کودکانی که به دلایل مختلف از تحصیل طرد می‌شوند، از وضعیت معیشتی معلم به عنوان آموزش دهنده کودک گرفته تا پولی شدن آموزش، از استخدام معلم تحت عنوان خرید خدمات با حداقل حقوق، گرفته تا مدارس کپری و خشتی، از مدارس فرسوده در آستانه تخریب گرفته تا مدارسی که با بخاری‌های غیراستاندارد گرم می‌شوند و سالی نیست که خبر حادثه‌ای نظیر آنچه در شین آباد و زاهدان اتفاق افتاد به گوش نرسد. از کودکانی که طبق قانون اجازه دریافت پول از بانک بدون حضور ولی را ندارند ولی عروس یا داماد و به تبع آن پدر و مادر می‌شوند تا کودکانی که در کرمان مورد آزار قرار گرفتند و اینچنین تحقیر شدند.
همه اینها موید این است که کودک در اولویت نیست و دنیای کودکی به رسمیت شناخته نمی‌شود. آنچه تا به امروز برای کودکان برنامه ریزی شده ناکارآمد و فاقد کارکرد لازم جهت تغییر وضع موجود است. اگر فردایی متفاوت بخواهیم بدون شک نیازمند ساختارسازی نو توسط متخصصین نواندیش و آگاهان این حوزه است و آنچه رقم خورده حاصل کج اندیشی افرادی است که مسئولیت وضع موجود را نمی‌پذیرند.
*فعال حقوق کودک