مهر پایان بر اختصاص دفتر به روسای جمهور سابق

معاونت حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به سوال یک مقام مسئول در نهاد ریاست جمهوری تأکید کرده که هم اکنون در تشکیلات ریاست جمهوری، دفتری با عنوان دفتر رئیس جمهور سابق پیش ‌بینی نشده است. این سوال و جواب در پی آن انجام شده که یک مقام مسئول در نهاد ریاست جمهوری، خواستار مشخص شدن وضعیت اداری و امکان اجرایی شدن  اجاره یا رهن ساختمان توسط نهاد ریاست جمهوری و استقرار دفتر رؤسای جمهور سابق در آن شده بود. به گزارش خراسان، نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به این موضوع، تأکید کرده که طبق اصل ۱۳۶ قانون اساسی، تصویب چارت سازمانی نهاد ریاست جمهوری از اختیارات رئیس جمهور بوده که هم اکنون چنین دفتری برای رئیس جمهور سابق پیش بینی نشده است. تشکیل دفتر رئیس جمهور سابق برای نخستین بار در سال 84 و در آخرین روزهای دولت دوم اصلاحات تصویب شد که چند ماه بعد مجلس هفتم آن را مغایر با قانون دانست. دولت احمدی نژاد نیز با فشارهای خود این دفتر را پس گرفت تا سیدمحمد خاتمی از اردیبهشت 85  فعالیت های خود را به ساختمانی در میدان آرژانتین که متعلق به بنیاد باران بود، منتقل کند. نکته جالب این که عیناً همین اتفاق در پایان دولت احمدی نژاد نیز رخ داد. رئیس دولت دهم که تلاش کرد با مصوبه ای مشابه، دفتری را برای کار خود بعد از دوران ریاست جمهوری اختصاص دهد با استناد به همین مصوبه برای خود در میدان ونک دفتری ترتیب داده بود و در این دفتر ساکن شد اما با پیگیری های دولت یازدهم این ساختمان به معاون علمی رئیس جمهور تحویل داده شد. یکی دیگر از حاشیه های این موضوع خرداد ماه 96 رخ داد؛ جایی که ساختمان تیم حفاظت احمدی نژاد به دلیل یک اختلاف حقوقی تخلیه شد. به گفته نهاد ریاست جمهوری تخلیه این دفتر با حکم قضایی بوده، اما حامیان احمدی نژاد که از ردصلاحیت او در انتخابات 96 ناراحت بودند، برای مظلوم نمایی اقدام به انتشار یک شماره حساب برای تأمین هزینه های حفاظت از احمدی نژاد کردند. شماره حسابی که البته بعدها جزئیاتی از نحوه هزینه کرد پول های مندرج در آن ارائه نشد. دراین باره جابه جایی دفتر سیدمحمد خاتمی در سال گذشته نیز خبرساز شد. زمانی که رئیس دولت اصلاحات دفتر مربوط به بنیاد مستضعفان را تحویل داد، محمود واعظی رئیس دفتر روحانی از آمادگی برای اختصاص دفتری به خاتمی خبر داده بود. استناد محمود واعظی به مصوبه قبلی هیئت وزیران بوده اما تاکنون خبری درباره اختصاص دفتر به خاتمی منتشر نشده است. در پاسخی که معاونت حقوقی رئیس جمهور درباره سرنوشت اختصاص دفتر برای رؤسای جمهور سابق منتشر کرده، مصوبه دولت اصلاحات دراین باره ملغی اعلام و تأکید شده که با وجود این مطابق قانون اساسی رئیس جمهور در این زمینه صاحب اختیار است. در پاسخ معاون حقوقی تصریح شده که هم اکنون در تشکیلات نهاد ریاست جمهوری چنین ساختاری وجود ندارد. این پاسخ به این معناست که تا تصمیم بعدی رئیس جمهور، اختصاص دفتر به رؤسای جمهور سابق منتفی است.