پاسخی به توهین ژوله به مردم ایران

دیروز امیرمهدی ژوله پستی در صفحه اینستاگرام خود منتشر و از رامبد جوان حمایت کرد. با توجه به نوع نگاه ژوله به مسائل و انتقاداتی که در صفحه اینستاگرامش به زبان طنز بیان می‌کند، انتظار می‌رفت که تضاد میان حرف و عمل را تایید نکند، اما این‌بار ماجرا فرق می‌کند، چون فرد مورد بحث رامبد جوان بود! کسی که ژوله را به واسطه «خندوانه» به چهره مطرحی تبدیل کرد. پس ژوله تصمیم گرفت از تفاوت رسالت‌های رامبد جوان به عنوان یک پدر و برنامه‌ساز بگوید و برچسب «گریه‌‌بلد» و «افسرده» را به مردم ایران بچسباند! امیرمهدی ژوله آن‌قدر سرگرم جانبداری غیرمنطقی از رامبد جوان است که از تناقض در حرف‌هایش غافل می‌ماند. او از طرفی در توجیه تولد فرزند جوان در کانادا می‌نویسد: «رسالت پدری او این است که اجازه ندهد فرزندش درجامعه غمگین و افسرده و گریه بلد بار بیاید.» از طرفی هم رامبد جوان را فرد شادی معرفی می‌کند که شادی و عزت نفس را به مردم هدیه می‌دهد! تناقض این جاست که همین آدم شاد و گریه‌‌نابلد در کشور ایران، بین همین مردم افسرده و گریه‌بلد به دنیا آمده و زندگی کرده، اما در نهایت آدم غمگین و افسرده‌ای نشده، پس ژوله چطور نتیجه می‌گیرد که تولد فرزند رامبد جوان در ایران باعث می‌شود او فرد غمگینی بار بیاید؟!
از سوی دیگر، دیروز تصویری در فضای مجازی منتشر شد که در آن، به نظر می رسید نگار جواهریان با پوششی نامتعارف ظاهر شده است.