قاصدک 24

غارت‌ها در تقويم سياسي ثبت شود

آرمان ملي: محمدرضا عارف رئيس فراکسيون اميد با حضور در بنياد بين‌المللي علوم وحياني اسراء، ضمن اقامه نماز به امامت آيت‌ا... العظمي جوادي آملي، با ايشان ديدار و گفت‌وگو کرد. آيت‌ا... جوادي آملي در اين ديدار اظهار داشتند: گرچه انقلاب ما يک انقلاب فرهنگي بود اما آن طور که بايد در همه بخش‌ها اين اصل، رعايت نشد و از فرهنگي بودن انقلاب، غفلت صورت گرفت. ايشان ادامه دادند: در کشور دهه‌هاي مختلف فرهنگي همچون دهه کرامت، دهه ولايت و امثالهم وجود دارد، اما وجود اين دهه‌ها، حفظ کردن يک بخش است، ولي برخي در مقابل اين دهه‌ها، دهه غارت و چپاول کشور را داشتند که از آنها غفلت شده بود. ايشان اظهار داشتند: بيان حضرت امير(ع) اين است که وقتي شما مي‌خواهيد يک نظام را اداره کنيد علاوه بر هوشياري نسبت به اعمال خود، بايد نسبت به عملکرد دشمن نيز هوشيار باشيد و فعاليت‌هاي آنها را هم مرتباً رصد کنيد. آيت‌ا... جوادي آملي تصريح کردند: حضرت امير(ع) در نامه به مالک اشتر مي‌فرمايد داشتن رهبر خوب يک طرف قضيه است اما در نامه ديگري خطاب به مردم مصر بيان داشتند خواب سياسي، خواب فرهنگي، خواب اجتماعي، خواب اقتصادي در چشم شما بايد در حد مزمزه باشد، هرگز نگذاريد خواب از محدوده چشم شما فراتر برود و وارد محدوده هوشياريتان شود. چون دشمن شما نمي‌خوابد و بيدار است، لحظه‌اي غفلت، اين پيامدهاي تلخي را به همراه دارد که اکنون در برخي زمينه‌ها با آنها مواجه هستيم. ايشان خاطرنشان کردند: ازغارت بيگانه غافل شدن و از اختلاس‌هاي نجومي که چيزي جز غارت نيست، غافل شدن، سبب شد تا عده‌اي از اين فرصت براي غارت کشور استفاده کنند! بايد يک تقويم سياسي باشد که در آن غارت‌هاي کشور ثبت شود تا هرگز از يادها نرود چه کساني و چه هنگامي، به کشور و نظام آسيب زدند.
کار؛ در دست مسئولان خوب
اين عالم ديني تاکيد کردند: در نظام، مسئولان خوب کم نيستند که در بعضي موارد متاسفانه کار به دست آنها داده نشده است، لذا بايد ارزيابي و آسيب شناسي شود که چگونه کشور غارت شد، و در مرحله بعد با غارتگران به شدت برخورد شود و اين آسيب‌ها در کشور جبران شود. اين عالم ديني تصريح کردند: جوان گرايي چيز خوبي است اما تعبير مولوي اين است که جوان مانند يک تير تيز است که بايد از يک کمان خميده به سوي هدف پرتاب شود، بايد جوانان تحت نظر يک مدير مدبر و باتجربه هدايت و راهنمايي شوند.
فاصله بين نسل‌ها

محمدرضا عارف در ابتداي اين ديدار با اشاره به دهه پنجم انقلاب اسلامي بر ضرورت آسيب شناسي دقيق عملکرد چهار دهه گذشته براي ارتقاي کارآمدي نظام تاکيد کرد و گفت: از آنجا که انقلاب ما يک انقلاب فرهنگي است انتظار بود فرهنگ در همه امور سياسي، امنيتي، اقتصادي و اجتماعي پايه و اساس باشد که البته در اين زمينه غفلت‌هايي صورت گرفت. وي با اشاره به مشکلات معيشتي در کشور، تصريح کرد: در بخش‌هايي از حوزه اداره کشور در دوره‌هاي مختلف ناکارآمدي ديده شد و بايد به جاي تصميم‌گيري نيابتي با نشان دادن راه به جوانان در دهه پنجم انقلاب شاهد تحولات مديريتي باشيم. رئيس فراکسيون اميد خاطرنشان کرد: بين نسل اول و نسل سوم انقلاب فاصله ايجاد شده است و در اين بين نسل اولي‌ها کم‌کاري کرده‌اند. نقش علما و مراجع بزرگوار در دهه پنجم انقلاب اسلامي براي پويايي نظام بسيار مهم و تاثيرگذار است.