قنبری فعال سیاسی: برخورد دوگانه با اعتراضات مردمی،‌ یک بیماری سیاسی است

همدلی|یک فعال سیاسی معتقد است که برخورد دوگانه با تجمع‌های اعتراضی یک نوع بیماری سیاسی است که باید برای آن فکری کرد.
داریوش قنبری فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی همدلی، درباره برخوردهای دوگانه با تجمع‌های اعتراضی می‌گوید:«این نوع برخورد دوگانه در کشور تازگی ندارد و تنها به موضوع تجمع‌های اعتراضی هم ختم نمی‌شود. مثلا برخی مطبوعات و رسانه‌های کشور همواره از حاشیه امنی برخوردار هستند و بدون اینکه کسی با آنان برخورد کند به کار خود ادامه می‌دهند و انتقادات تندی هم منتشر می‌کنند، اما اگر سایر رسانه‌ها کوچکترین تخلفی انجام دهند با آنان برخورد می‌شود.»
قنبری ادامه می‌دهد:«از این‌رو برخورد دوگانه تنها در موضوع تجمع‌های اعتراضی نیست و مصادیق مختلفی دارد و این یک واقعیت تلخ در فضای سیاسی و اجتماعی کشور ما است که با آن مواجه هستیم. علت آن هم از این جا نشات می‌گیرد که کسانی که در قدرت هستند و ابزار قدرت را در اختیار دارند، خود را فراتر از قانون می‌دانند و فراقانونی عمل می‌کنند و خیلی خود را مقید به رعایت اصول و ضوابط نمی‌دانند و هر وقت که شرایط اقتضا کند بر مبنای آن عمل می‌کنند.»
این فعال سیاسی می‌افزاید:«یک عده در طیف سیاسی مشخصی حضور دارند که خود را وابسته و مقید به ارزش‌ها و اصول انقلاب اسلامی معرفی می‌کنند، اما واقعیت این است که برای مقاصد و اهداف سیاسی است که خود را معتقد به اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی نشان می‌دهند و بر همین مبنا هم فکر می‌کنند چون معتقد به اصول نظام و انقلاب هستند پس می‌توانند برای خود حق فراتری از قانون قائل شوند و فراتر از قانون عمل کنند.»
قنبری می‌گوید:«کسی نمی‌تواند منکر استاندارد دوگانه در کشور شود و یکی از مشکلات کشور ما همین است که عده‌ای خود را فراتر از قانون می‌دانند و در واقع برای خود حقی بیشتر از قانون و دیگران قائل هستند. در واقعیت همین گروه و طیف سیاسی مشخص هستند که در برخورد با نهادهای رسمی کشور و یا حتی قوای سه‌گانه به خود اجازه می‌دهند بی‌پروا عمل کنند و کسی هم با آنان کاری نداشته باشد. آنها تا آن جا پیش می‌روند که به خود اجازه می‌دهند نهادهای رسمی را زیر سوال ببرند.»
او معتقد است:«این طیف سیاسی در حالی که گاهی در برخورد با نهادهای کشور خیلی تند می‌شوند، در همین حال وقتی از رفقای سیاسی خودشان در برخی نهادها حضور دارند، مواضع ملایمی اتخاذ می‌کنند و سعی می‌کنند با آرامش با آنان مواجه شوند و این خود نشان از استاندارد دوگانه و برخورد دوگانه آنان است. این مسئله در کشور ما یک مشکل است و باید واقعا نظام برای آن فکری کند، چرا که می‌توان از آن با عنوان یک بیماری سیاسی یاد کرد.»