ایجاد 120 هزار شغل توسط ستاد اجرایی فرمان امام خمینی تا پایان سال جاری

بخش خبری: مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی از ایجاد 40 هزار طرح اشتغال‌زایی و 120 هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم تا پایان سال جاری خبر داد.
امیرحسین مدنی مدیرعامل بنیاد برکت افتتاحیه سومین دوره آموزش تسهیلگران اقتصادی- اجتماعی با بیان‌ این‌که یکی از رسالت‌های اصلی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ایجاد اشتغال در مناطق محروم و روستایی است، اظهار داشت: برای این منظور به مدت 2 سال مطالعاتی بر روی مدل‌های اشتغال‌زایی در مناطق روستایی انجام و در نهایت، مدل اقتصادی اشتغال‌زایی اجتماع‌محور طراحی و عملیاتی شد.
مدنی افزود: هم‌اکنون 430 مجری و تسهیلگر در 28 استان کشور مشغول به فعالیت هستند و تا کنون 18 هزار طرح اشتغال‌زایی را در این مناطق اجرایی کرده‌اند. همچنین اجرای 40 هزار طرح تا پایان سال جاری در دستور کار است که ایجاد 120 هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم را به همراه خواهد داشت.
وی افزود: این مشاغل با سرمایه‌های کم و توسط خود مردم ایجاد می‌شود. همچنین اجرای این طرح‌ها ایجاد معیشت پایدار را به دنبال دارد. اجرای 18 هزار طرح اشتغال‌زایی اجتماع‌محور تا به امروز، نه تنها موجب پایداری مردم شده که حتی باعث مهاجرت معکوس به روستاها شده است.
مدنی حضور زنان را در این طرح‌ها یادآور شد و افزود: زنان جامعه نقش محوری در اجرای این طرح‌ها دارند. 41 درصد از 18 هزار طرح اشتغال‌زایی بنیاد برکت توسط بانوان به مرحله اجرایی درآمده است.