رئیسی: رفراندوم پیشکش، مردم را در جریان تصمیمات قرار دهید

رئیس قوه قضاییه با بیان این که نگاه امام به مردم نگاه تشریفاتی نبود و اگر می‌گفت میزان رأی ملت است، به این موضوع باور داشت، افزود: «ما می‌گوییم که رفراندوم پیشکش ولی درباره تصمیماتی که مردم در آن نقش دارند، مهم هستند و باید از آن اطلاع داشته باشند، آن ها را در جریان قرار دهید؛ مهم‌ترین کارهای این کشور در پرتو حضور مردم و نقش اساسی آن‌ها بوده است.» به گزارش فارس، آیت ا... سید ابراهیم رئیسی عصر روز گذشته در دیدار با خانواده شهدا و نخبگان اصفهان با اشاره به این که در اغتشاشات، اهمیت شبکه ملی اطلاعات بیشتر روشن می شود، ادامه داد: آن کسانی که ایجاد ناامنی و خلاف ارزش‌ها حرکت کردند، به اموال عمومی خسارت زدند، اغتشاش و شرارت کردند، برابر قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد و به مردم و خواست مردم با تمام وجود باید توجه کرد. رئیسی افزود: باید   به سفره و معیشت مردم و آن چه به کارگران و کشاورزان می‌گذرد، توجه کرد که این حرف درستی است و تاکید ما و وظیفه همه است و ما هم درخصوص حقوق مردم به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد. رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: عَلَمی که رهبری در موضوع مبارزه با ناهنجاری و فساد برداشته‌اند، یکی از راهبردهای نظام اسلامی است و به عنوان یک سرباز در دستگاه قضایی باید به همراه همکاران، هم در اصلاح قوانین دولت و هم در قانون گذاری در قوه مقننه و هم برخورد با متخلفان در قوه قضاییه جدی وارد شویم.