طفل یتیم رسم‌الخط فارسی!

ستاره منوچهری- تازه‌ترین ساخته سینمایی فریدون جیرانی، کارگردان کشورمان، از امروز در سینماهای کشور اکران می‌شود. نام این فیلم در پوستر اصلی آن با این رسم‌الخط عجیب آمده است: «آشفته‌گی»!  با این که فرهنگستان زبان و ادب فارسی در هر دوره‌ای، جزوه‌ها و کتاب‌های رسم‌الخط رسمی زبان فارسی را منتشر می‌کند  اما انگار چندان جدی گرفته نمی‌شود و هر بار شاهد هنرنمایی عده‌ای با این رسم‌الخط هستیم!
«خفه‌گی» با «آشفته‌گی»
انتشار پوستر فیلم «آشفته‌گی» که با این نوع نگارش معنای زشتی را هم به ذهن متبادر می‌کند، در فضای مجازی انتقادات زیادی را برانگیخت. فیلم قبلی جیرانی به نام «خفه‌گی» هم یک غلط واضح نگارشی بود. گویا جیرانی می‌خواهد با این نوع نگارش از سبک و روش ویژه و خاص خود خبر بدهد! غافل از این که تیشه به ریشه زبان فارسی می‌زند. در نگارش زبان فارسی قاعده‌ای داریم که بر اساس آن واژه‌هایی که به های غیر ملفوظ یا های بیان حرکت ختم می‌شوند، در صورتی که با «ان» جمع بسته یا به «ی» مصدری و نسبت وصل شوند، های بیان حرکت حذف می شود و گاف میانجی جای آن را می‌گیرد  مانند: زندگان،ستارگان، بندگان، هفتگی، بندگی و... . جالب این که در جست‌وجویی که بین پوستر فیلم‌های ایرانی داشتیم، به پوستر فیلم «دیده‌بان»، از اولین ساخته‌های ابراهیم حاتمی‌کیا برخوردیم که آن هم اشتباه است و بهتر بود های بیان حرکت در این واژه هم حذف و به این صورت نوشته می‌شد: «دیدبان». نمونه درست نگارش این جور واژه‌ها را هم در پوستر فیلم ماندگار زنده‌یاد علی حاتمی، یعنی «دلشدگان» دیدیم و به روح سعدی سینمای ایران درود فرستادیم!
رسم‌الخط زبان فارسی تبدیل به یک بازار آشفته شده است که هر کسی هر طور دلش بخواهد با آن رفتار می‌کند؛ فرقی هم ندارد در نوشته‌های فضای مجازی باشد یا در پوستر یک قطعه موسیقی یا متن رمان و کتاب.  نمونه‌ بارز رعایت نشدن رسم‌الخط رسمی فارسی در دنیای رمان‌ها آثار رضا امیرخانی است که رسم‌الخط خاص و ابداعی این نویسنده را در بر دارد. در تازه‌ترین نوشته مصطفی مستور به نام «معسومیت» هم با تعداد فراوانی غلط املایی و نگارشی روبه‌رو هستیم و توجیه نویسنده برای آن‌ها این است که چون شخصیت اصلی داستان تنها تا کلاس دهم درس خوانده است، در نوشته‌هایش هم غلط املایی دیده می‌شود! توجیهی که اصلاً قانع‌کننده نیست.