مدیرکل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم اعلام کرد اخذ 6000 مجوز استخدام عضو هیات علمی

مدیرکل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم، از اخذ 6000 مجوز استخدام اعضای هیات علمی خبر داد و گفت: از این تعداد، 4000 مجوز به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها که دارای سابقه طولانی بوده و هنوز کد شناسه استخدامی نداشتند، اختصاص یافت.
دکتر اباصلت خراسانی در سومین نشست مدیران امور اداری و پشتیبانی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی منطقه یک که در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار شد، با عنوان اینکه ساماندهی نیروهای انسانی و تامین نیرو از دانشگاه‌ها دیگر فرصتی برای رفع نیازهاست، گفت: وزارت علوم از جابه جایی افراد در دانشگاه‌هایی که نیازمند نیرو هستند، حمایت می‌کند.
وی از اخذ 6 هزار مجوز استخدام اعضای هیات علمی خبر داد و گفت: از این تعداد، 4 هزار مجوز به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها که دارای سابقه طولانی بوده و هنوز کد شناسه استخدامی نداشتند، اختصاص یافت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور،دکتر خراسانی در پایان تصریح کرد: دانشگاه‌ها می‌توانند با همکاری و هم افزایی بیشتر امکان ارائه این آموزش‌ها را با توجه به تخصص هر دانشگاه و رشته‌های موجود به نیروها ارائه دهند.