بیانیه شورای نگهبان در پاسخ به سخنان رئیس جمهور

شورای نگهبان با صدور بیانیه‌ای  به  سخنان صبح دیروز  رئیس جمهور درباره بررسی صلاحیت‌ها، واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا، متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است: در شرایطی که کشور بیش از گذشته نیاز به اتحاد و همدلی دارد، انتظار می‌رود مسئولان کشور در بیان اظهارات و نظرات خویش سنجیده تر عمل کرده و از ایجاد تشنج خودداری  کنند تا فرصت سوء استفاده به دشمن داده نشود و آرامش بر فضای کشور حاکم شود. آن چه رئیس جمهور در سخنانی که به طور زنده نیز از رسانه ملی پخش می شد مطرح کرد، نشان از بی‌اطلاعی ایشان راجع  به روند بررسی ها در هیئت‌های نظارت استانی و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات دارد و زیبنده یک مقام اجرایی رسمی نیست که بدون تحقیق و بی محابا درباره افراد فاقد صلاحیت سخن بگوید. دقت در نتایج بررسی‌های شورای نگهبان نشان می دهد این نهاد در بررسی صلاحیت‌ها تمایزی میان این جناح و آن جناح قائل نشده است و در میان افراد تأیید یا رد شده از همه جناح‌ها حضور دارند. شورای نگهبان به عنوان داور ملی انتخابات و صیانت کننده حق الناس وظیفه خود می‌داند که در انطباق شرایط قانونی با داوطلبان انتخابات نهایت دقت را به عمل آورد و شکایت آنان را از مجرای قانونی مشخص شده بررسی کند. بی‌تردید این گونه برخوردها با نهاد شورای نگهبان نمی تواند تاثیری در اعلام نظرات این نهاد داشته باشد و چنان چه اعتراضی نیز مطرح است باید از مجرای قانونی خویش و نه از تریبون‌های عمومی دنبال شود.